ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Торакална хирургија

Хирургија деформитети на граден кош

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Вовед

PEXTUS EXCAVATUM е вродена аномалија на предната страна на градниот кош. Овој дефект се јавува кај еден случај помеѓу 500 до 1000 деца. Најчесто се јавува кај машки деца со наследен фактор, во семејства каде што и претходно имало такви случаеви. Дефектот се јавува веднаш по раѓањето, а особено е изразен во периодот на пубертетот. Покрај физичкото присуство &#

Третман на деформитети на граден кош

Третман на деформитети на граден кош Во полесни клинички форми одредени ортопедски помагала и физичка активност доведуваат до подобрување на деформитетот. Но, постојат деформитети кои може да се решат исклучиво со хируршки третман. Со хируршка санација на дефектот, функциите на младото тело се враќаат во нормала со што детето мож

Што потоа?

Што потоа? Пациентите можат да се вратат во нормален живот (работа, школо и т.н.) една недела по хируршкиот третман на градниот кош. Физичка активност може да се практикува еден месец по операцијата.