ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Вовед

Што е аорта? Аортата е најголемиот крвен сад во човековото тело . Сите артерии во телото излегуваат од аортата и носат крв во главата, вратот, екстремитетите и виталните органи како бубрезите, црниот дроб и мозокот. Ослабувањето на ѕидот на аортата кое доведува до нејзино проширување се нарекува аневризма. Во зависност од тоа каде наст

Симптоми

Кои се симптомите? Повеќето аневризми на аортата не предизивикуваат симптоми и се откриени случајно. Како најчести симптоми кои може да се појават се: - Градна болка - Болка во грбот - Абдоминална болка - Недостаток на воздух - Проблеми со говорот - Парализа - Кома

Дијагноза

Како се дијагностицира аневризма на аорта? Поради не појавување на симптоми, аневризмите на аортата се дијагностицираат најчесто при рутинска контрола од страна на доктор со ехографија, рентген снимка или компјутерска и магнетна слика, направени од друга причина.

Хируршка корекција

Хируршка корекција (замена) на аневризма. Доколку аневризмата нема достигнато критична големина, потребно е континуирано следење и мониторирање на истата и строго контролирање на крвниот притисок. Кога големината на аневризмата ја надмине границата потребен е навремен хируршки третман за превенирање на руптура на аортната ан

Што потоа

 

Што потоа? - Најпрво ќе бидете сместени на одделот за интензивна нега и може да се чуствувате збунети - Ќе имате црево во устата и грлото кое ќе ви помага да дишете. Не е удобно и нема да може да зборувате, но сестрите ќе ви помогнат да комуницираат. - Цревото за дишење ќе остане додека не почнете самостојно да дишете – неколку часа. - Ќе бидете пр

Како може да дознаам повеќе?

Како може да дознаам повеќе?

1. Разговарајте со вашиот доктор, сестра или друг медицински персонал.

2. Станете дел од нашиот клуб на пациенти. Со ова ќе имате можност да се запознаете со повеќе медицински прашања и да ги споделите вашите искуства со други пациенти.