ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Вовед

Тироидната жлезда е локализирана на предната страна на вратот веднаш под Адамавото јаболко, во вид на пеперутка околу самата трахеа. Составена е од два лобуса повразани со ткивен мост – истмус. Тироидните нодули може да се појават во обата лобуса на тироидната жлезда или во ткивниот мост.

Како се дијагностицираат заболувањата на тироидната жлезда?

Како се дијагностицираат заболувањата на тироидната жлезда? Соработката на ендокринолози, патофизиолози и радиолози е неопходна за соодветна дијагностика и третман на промените во тироидната жлезда. 1. Ехо преглед - метода која ни дава информација за локација, морфологија и застапеност на промените и секако можност за real time биопсија.

Хируршки третман на тироидна жлезда

Хируршки третман на тироидна жлезда Секоја откриена промена на тироидна жлезда со промена на тироидни хормони во крв бара понатамошен третман во консултација со ендокринолог, патофизиолог. Доколку е потребна интервентна –оперативна процедура неопходна е консултација со торакален хирург. Постојат неколку типови на хируршки т

Во текот на операција и потоа

Во текот на операција и потоа - Ќе спиете во текот на операцијата, која ќе трае 2-3 часа. - По операција ќе бидете сместени на одделот за интензивна нега. - По стабилизација на состојбата и појава на нормални витални знаци, ќе бидете преместени во одделенска соба. - Ќе се чуствувате изнемоштено и може да имате болки во пределот на резот. Вашето г