ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Електрофизиологија

Како да се подготвам за Електрофизиолошка студија?

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Како да се подготвам за Електрофизиолошка студија?

 • Пред да се изведе процедурата, од Вас ќе биде побарано да потпишете согласност за  дозвола да се изведе ЕФ студија. Затоа Ве молиме внимателно да го прочитате тој документ и да разговарате за  сето она што Ви е нејасно и од интерес.
 • Вашиот доктор ќе Ви ја објасни ЕФ студијата и ќе Ви овозможи да поставите прашања.
 • Информирајте го Вашиот доктор ако сте алергични на било кој лек и / или супстанца.
 • Информирајте го Вашиот доктор за СИТЕ лекови и препарати кои ги консумирате.
 • На денот од процедурата да не јадете и да не консумирате течност. Вашиот доктор ќе Ве информира кои лекови и кога (пред интервенцијата) да се прекинат.
 • Ако сте бремени или не сте сигурни, ВЕДНАШ (пред процедурата) да го информирате докторот.
 • Информирајте го Вашиот доктор доколку имате накит на Вашиот граден кош или абдомен.
 • Информирајте го Вашиот доктор доколку имате историја на потешкотии со крварење или пак користите орална антикоагулантна терапија, аспирин или било кои други лекови кои доведуваат до разредување на крвта. Веројатно, ќе биде потребно да се прекинат овие лекови пред да се изведе ЕФ студија.
 • На денот од ЕФ студијата, Вашиот доктор веројатно ќе побара да се направи проценка на коагулациониот систем за да се процени неговата состојба, како и некои други специфични лабораториски тестови.
 • Пред ЕФ студијата, може да Ви биде ординиран седатив (за да се намали претпроцедуралната анксиозност). Доколку после процедурата не останувате во болница преку ноќта, потребно е некој да Ве вози до дома. После ЕФ студијата, не е дозволено самите да управувате со возило.
 • Во зависност од Вашата здравствена состојба, Вашиот доктор може да побара и дополнителни тестови пред да се изведе ЕФ студија.