ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Кинези терапија

My alt text

Кинези терапија е дел од физикална терапија која со користење на систематизирани движења на одделни делови на телото или цело тело во вид на вежби има за цел оддржување, воспоставување, развивање и замена на функциите на локомоторниот систем.Оваа е метод на лекување со движење (вежби).Кинези терапијата се користи како превенција за ослабен локомоторен систем и како терапевтски вежби за превенција кај постоперативни контрактури.