ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Вовед

Во склоп на ургентниот дијагностички центар работи современа биохемиска лабораторија.

Истата располага со најсофистицирана опрема за автоматско брзо и точно испитување на лабораториските анализи.

Лабораториското испитување на крвта ни овозможува да ја увидиме работата и состојбата на поедини органи и ткива.

Комплетни лабораториски анализи се испитуваат за да се постави точната дијагноза на пациентот и да се усмери истата кон најефикасно лекување.

 

Услуги

 

Биохемиската лабораторија нуди широк спектар на лабораториски услуги:

 • хематолошки анализи
 • липиден статус
 • глукозен статус
 • хепатално-ензимски статус
 • деградациони продукти
 • електролитен статус
 • инфламаторни маркери
 • имунолошки статус
 • протеински статус
 • срцеви маркери

Потоа специфични анализи:

 • тумор маркери
 • хормонски статус
 • маркери на тироидна жлезда
 • маркери за хепатит Б,Ц и ХИВ
 • маркери за коскен метаболизам
 • гасни анализи
 • D-Dimeri
 • полови хормони

 

Сертификација

 

Како резултат на своето високо ниво на квалитет,сигурност и стандардизација биохемиската лабораторија,во чекор се светските стандарди доби меѓународен сертификат со златен печат за висок степен на контрола на својот квалитет според стандардите на IFCC и светската здравствена организација.