ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Електрофизиологија

Кои се можните ризиците при изведување на електрофизиолошка студија?

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Кои се можните ризиците при изведување на електрофизиолошка студија?

Можни ризици при изведување на ЕФ студија се:

  • Дополнително пореметување на срцевиот ритам
  • Оштетување на нормалниот спроводен систем при аблација на аритмоген субрат кој е во непосредна близина на нормалниот спроводен систем
  • Крварење и повреда на крвниот сад на местото од убод каде уводниците се поставени во вена
  • Тромбоемболични компликации во тек и после ЕФ студија
  • Ретки инфекции на местото од убод
  • Ретки епизоди на перфорација на ѕидот на срцето

Ви препорачуваме да разговарате со Вашиот доктор за количината на радијација која како пациент ја добивате во тек на процедурата, и ризикот за Вашето здравје. Доколку водите евиденција за изложување на зрачење од поранешни процедури, информирајте го Вашиот доктор. Ризикот кој се асоцира со озрачување е заснован на кумулативниот ефект во тек на време.

За некои пациенти неподвижното лежење на стол претставува потешкотија која може да е проследена со болка. За сите овие прашања разговарајте со Вашиот доктор пред де се изведе ЕФ студија.