ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Микробиологија

МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

Микробиолошката лабораторија е секогаш подготвена да одговори на сите прашања околу болестите предизвикани од микроорганизми. Со најсовремени методи на испитување и актуелни европски стандарди и надворешна контрола на квалитет на работење, таа дава огромен придонес во дијагностицирањето и третманот на инфективните заболувања.

А вон болницата, сите симптоми на заразни заболувања, како покачена температура, треска, кашлица, гушоболка, проблеми со синуси, проблеми со мокрење, инфекции на кожа и рани, генитални проблеми и друго, неопходно е да се поткрепат со микробиолошко испитување, заради потврдување на дијагноза и целна терапија, што подразбира и разумна примена на антибиотици.

Сите информации можете да ги добиете на телефонот 02/30 91-879.