ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Оториноларингологија

Отомикроскопија/видеоотомикроскопија

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Отомикроскопија/видеоотомикроскопија

  • дијагностичка метода за преглед на надворешниот слушен канал и ушното тапанче со помош на микроскоп кој овозможува повеќекратно зголемување, а со тоа и подобра визуелизација и можност за подобра проценка на локалниот наод
  • претставува супериорна метода во однос на класичната отоскопија, особено кај децата поради анатомските ограничувања во однос на големината на надворешниот слушен канал и ушното тапанче
  • во текот на отомикроскопијата може да се изведуваат помали амбулантски интервенции: аспирација на секрет/или церумен од надворешниот слушен канал, земање на брис од уво, отстранување на полипи или биопсија, постоперативна тоалета
  • видеоотомикроскопијата обезбедува дополнително видео приказ на самата процедура на отомикроскопија