ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Педијатрија

Педијатрија е гранка на медицината која се занимава со лекување на деца, од нивно раѓање до крајот на адолесценцијата. Тоа е медицина на развојнота доба, затоа што растот и развојот се специфика само за детската популација.
Покрај прегледи и лекување на болни деца, нашата педијатриска служба  нуди и редовни прегледи на здрави деца, со следење на растот и развојот на детето.

Пулмоалергологијата е гранка на педијатријата која се занимава со воочување, испитување и терапија на алергија, астма и белодробни заболувања кај деца од раѓање до 16 години. Таа опфаќа :

 • Астма
 • Акутни и хронични  заболувања на респираторниот систем
 • Алергија на храна и алергија на инхалаторни алергени ( домашна прашина, полени, влакна од домашни миленичиња итн.)
 • Поленска треска ( алергиски ринит и конјуктивит)
 • Опструктивна слип апнеа
 • Синузитис
 • Кожни осипи ( егзема, уртикарија)
 • Алергија на убод од инсекти

УСЛУГИ

 • Преглед од пулмоалерголог
 • Алерголошки кожни тестови со инхалаторни и нутритивни алергени
 • Спирометрија (испитување на функцијата на белите дробови)
 • Бронходилататорен  тест (тест со  "Вентолин")
 • Ртг- на белите дробови
 • 256- слајсен МСКТ на граден кош

ТРЕТМАН

 • Инхалациона терапија
 • Интравенска / Инфузиона терапија
 • Интрамускулна терапија
 • Советување на децата со астма

Алерголошки кожни тестови со инхалаторни и нутритивни алергени, пример алергени присутни во воздухот (влакна од куче, прашина, домашна прашина, полен, животински првут, мувла, итн); како и за алергени присутни во храната (млеко, жолчка од јајце, белка од јајце, пченично брашно, риба, соја итн.).  Методата на изведување е со гребење на кожата (skin prick test) со капнување на алергени,  а резултатот е готов за 10 минути.

My alt text

Провокационен бронходилататорен тест  ( "Вентолински" тест) е метода со која се врши проценка  на протокот на воздух низ дишните патишта, пред и после употребата на  Ventolin. Дијагностички  позитивен  тест сугерира астма.

Ние можеме  да ги направиме сите  неопходни лабораториски анализи на крвта и урината. Доколку е потребноможе да се даде инхалаторна, интравенска и интрамускуларна терапија.

Советување на децата со астма

Астма – инфламаторно заболување на дишните патишта - е еден од водечките хронични заболувања кај децата, со значителен прогрес  во светот и во нашата земја. Во педијатрискиот сектор, астмата претставува  проблем кој ги засега и  децата и родителите.  Во нашата служба покрај преглед и терапија, нудиме и  совети за родителите и децата, со цел поуспешно  контролирање на болеста.

Педијатриска кардиологија

Конгениталните срцеви дефекти преставуваат проблеми со срцевата структура кои се присустни уште од раѓање. Овие дефекти вклучувааат:

 • Дефекти на внатрешните ѕидови на срцето
 • Дефекти на валвулите во срцето
 • Дефекти на артериите и вените кои носат крв во срцето и надвор од него, во телото.

Конгениталните срцеви дефекти го менуваат нормалниот проток на крвта низ срцето. Ова настанува како последица на недоволно развиени делови на срцето пред раѓање.

Конгениталните дефекти не предизвикуваат градна болка или други болни симптоми.Тешките дефекти предизвикуваат знаци и симптоми, најчесто кај новороденчиња и вклучуваат:

 • Брзо дишење
 • Слаба циркулација

Има многу типови на конгенирални срцеви дефекти, кои може да бидат едноставни дефекти без симптоми до комплексни дефекти со тешки, живото- загрозувачки симптоми. Примери на конгенитални дефекти се:

 • Атријален септален дефект
 • Вентрикуларен септален дефект
 • Стеноза на пулмонална валвула
 • Коарктација на аорта
 • Десно вентрикуларна хипертрофија
 • Тетралогија Фалот (комбинација од неколку дефекти)

 Во зависност од тежината, сложеноста и типот на самиот дефект, истиот може да биде третиран со катетеризациска процедура (интервентно) или пак со отворена операција на срце. Постојат и дефекти за чиј третман се користи комбинација и од двата типа на третман поради сложеноста на дефектот.

Операција на отворено срце кај деца со вродени срцеви маани се препорачува во случаите каде дефектот не може да биде третиран со интервентна процедура.

 • Затварање на комуникациите помеѓу коморите и предкоморите со пач пластика
 • Реконструкција или замена на срцевите валвули
 • Отварање на артериите или отворите на срцевите валвули
 • Реконструкција на комплексни дефекти кои вклучуваат проблеми со крвните садови во близина на срцето (недоволно развиени или поставени на погрешна локација).

Во оптималниот третман на децата кои се со вродени срцеви маани кои се одликуваат со промени во ритамот на срцето, се применува и имплантирање на пејсмејкери и кардиовертер дефибрилатори (ICDs). Пејсмејкерот служи за да го регулира абнормалниот срцев ритам, додека дефибрилаторите служат за корекција на живото-загрозувачките  пореметувања на ритамот.

Услуги

 • Преглед од педијатриски кардиолог
 • ЕКГ
 • Ехокардиографија со доплер
 • Ергометрија (срцев стрес тест)
 • 24-часовен Холтер за крвен притисок
 • 24-часовен Холтер ЕКГ
 • Интервенции на вродени срцеви мани
 • Операции на деца вродени срцеви маани

ДЕТСКА ГАСТРО-ЕНТЕРОЛОГИЈА

Гастроентерологијата  е гранка на педијатријата која се занимава со дијагноза и терапија на заболувања на дигестивниот систем и на пореметувања во исхраната на деца и адолесценти. Фокусот на дејноста е  третман и водење на дигестивните пореметувања како што се гастроезофагеалниот рефлукс, стомачната болка, опстипацијата и проблеми во исхраната, се со цел да им се помогне на пациентите и на родителите во справувањето со болеста и подобрување на здравјето и квалитетот на животот на нивното дете. Состојби кои се третираат се :

 • Стомачна болка
 • Опстипација
 • Пореметувања во исхраната/дебелина/ ненапредување во телесна тежина
 • Дијареа од неинфективно потекло
 • Енкомпреза
 • Гастроезофагеален рефлукс и рефлуксна болест
 • Алергија и интолеранција на храна
 • Хипербилирубинемија/жолтица
 • Инфламаторни болести на цревата
 • Панкреатит
 • Улкусна болест
 • Малапсорпции/малдигестии
 • Алергиски колитис
 • Целијачна болест

УСЛУГИ

 • Преглед од педијатриски гастроентеролог
 • Совети за правилна исхрана на децата
 • орална рехидратација
 • абдоминален ултразвук
 • 256- слајсен МСКТ на абдомен
 • лабораториска дијагностика
 • 24 часовна  pH метрија за дијагноза на ГЕР
 • Генетско тестирање за Целиакија
 • Нутригенетика
   

Дијагностика и терапија

 • акутна и повторувачка абдоминална болка
 • запек кај децата
 • гастроезофагеален рефлукс
 • повторувачки повраќања
 • алергија на храна
 • хронична дијареа и малапсорпција (пр. Целијачна болест)
 • нарушувања во исхраната (слабо напредување во тежината / дебелина)
 • акутни и хронични заболувања на црниот дроб
 • Интравенска / Инфузиона терапија
 • интрамускулна терапија

Совети за исхрана

 • Здрави деца и постари деца
 • Деца со нарушувања во исхраната (неухранетост / дебелина)
 • Децата со алергии на храна
 • Деца со специчност во исхраната кај некои хронични болести / состојби