ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Психијатрија

ПСИХИЈАТРИЈА

Се бави со третман и дијагноза на :

Невротски нарушувања,

Психосоматски растројства

постравматско стресно растројство

хроничен стрес, несоници

паничен страв,

Фобични состојби

Психооргански нарушувања

Дементни состојби