ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Рентгенграфија

 

Рентгенграфија

Радиографијата претставува почетна точка при дијагностицирање на разни клинички случаи. Предноста на оваа метода е во лесната достапност, неинвазивност, ниски трошоци, релативно безбедна,брзина на изведување,резултати за кратко време.

Нашиот РТГ оддел е целосно дигитализиран,со минимална радијација.  

Во нашата болница се изведува дијагностицирање на:

  • Нативна рентгенграфија на скелет
  • Нативна рентгенграфија на белите дробови
  • Нативна рентгенграфија на абдомен
  • Нативна рентгенграфија на уринарниот тракт
  • Интравенска урографија за визуелизација на екскреторниот систем на уринарниот тракт