ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Електрофизиологија

Што е електрофизиолошка студија?

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Што е електрофизиолошка студија?

My alt text

Електрофизиолошка студија (ЕФ студија) е инвазивно испитување која се применува за проценка, дијагностика и лекување на неправилен срцев ритам.

За време на ЕФ студија, докторот (субспецијалист во лекување на пореметување на срцевиот ритам – Електрофизиолог) го испитува електричниот систем на срцето со помош на неколку специјални жици (електродни катетери) поставени во срцето, а преку кои се снима интракардијалниот електрокардиограм (електрограм). Овие електродни катетери се внесуваат преку воведници поставени во вените од препоните, раце, рамо или вратот.

Откако ќе се позиционираат во срцето, електродните катетери се користат за мерење на електрични сигнали кои срцето ги генерира и спроведува при неговата работа. Паралелно со ова, преку истите жици се испраќаат електрични сигнали до срцето, со цел да се репродуцира абнормалниот срцев ритам. Со овие основни техники се испитуваат голем број од пореметувањата на срцевиот ритам, а се користат и за проценка на ефикасноста од медикаментозен третман кај некои аритмии.