ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Неврологија и невропсихијатрија

Соматосензорни евоцирани потенцијали - СЕП

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Соматосензорни евоцирани потенцијали - СЕП

Соматосензорни евоцирани потенцијали - СЕП

СЕП - e софтифицирана неврофизиолошка метода која служи за рано откривање и локализирање на скриени или манифестни сензорни (осетни) оштетувања на сензорниот систем, од периферијата кон централниот нервен систем.Тоа е тест за висинската локализација на оштетувањата на сензорните патишта. Се користат површни диск електроди кои се лепат вдолж нервните стебла од нозете или рацете кичмата и се регистрира сумарен потенцијал од скалпот над соматосензорната регија. Целосно е безбедна и безболна метода, можe да се повторува многу пати.

Индикации :

  • рано откривање на мултипла склероза о 80% е позитивен наодот ;
  • трауматски или компресивни оштетувања на различни нивои на рбетниот мозок и повреди на мозокот ;
  • цереброваскуларни заболувања и слично