ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Стрес ехокардиографија

Стрес ехокардиографија се користи кај лица кои од различни причини не се во состојба да бидат дијагностицирани со коронарен стрес тест. При ова тестирање медикаментозно се стимулира срцевиот мускул исто како да е под физичка активност. Најпрвен на нациентот се поставуваат електроди од стандарно ЕКГ. Во вените од едната рака се постаува интравенска канила преку која се внесува медикамент – најчесто добутамин почнувајќи од најмала доза и зголемувајќи ја на секои 3 минути. При тестирањето се зголемува отчукувањата на срцето слично како и при физички напор. За сето време срцевата работа се следи преку трансторакално ехо односно покрај детектирање на евентуални ЕКГ знаци за намалено срцево крвоснабдување или промени ви ритамот, индиректно се следи и срцевата акција и подвижноста на ѕидовите и преградата на ехо. Отако ќе се постигне предвидениот број на срцеви отчукувања тестот се прекинува или се прекинува при појава на симптом како болка во градите, гушење, отежнато дишење или вртоглавица или несвестица. По престанување со внесување на медикаментот, на ехо се следи срцевата работа до смирување на отчукувањата упте неколку минути.