ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

TENS терапија

TENS терапија (Транскутана електрична нервна стимулација) - терапевтски метод со дејство на минимални електро контракции. Се постигнува дразнење на сензитивните нервни завршетоци и блокада на рбетниот мозок со што се постигнува затворање на патот на болката. Со транскутаната електро нервна стимулација ја враќаме функционалноста на пациентот и со тоа се намалува употребата од аналгетска терапија.