ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Трансфузиона медицина

Тестови за коагулација (хемостаза)

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Тестови за коагулација (хемостаза)

 

Тестови за коагулација (хемостаза)

Хемостазата е процес кој го овозможува запирањето на крварењето од оштетените крвни садови во организмот. Во самиот процес учествуваат крвните садови, коагулационите фактори во плазмата, тромбоцитите и еритроцитите. Коагулационите тестови (протромбинско време – PT/INR, парцијално тромбопластинско време-APTT, тромбинско време-TT) се користат за дијагностицирање на пореметувања на хемостазата. Овие тестови се рутинска анализа пред и после операцијата за да се дијагностицираат нарушувањата во хемостазата, со цел да се сопре крварењето со давање на соодветни лекови или крвни компоненти. Тестот APTT се користи и за контрола на терапија со хепарин, а INR-(international normalized ratio) за водење на орална антикоагулантна терапија (по шема).