ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Оториноларингологија

Тимпанометрија, испитување на стапес рефлекс

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Тимпанометрија, испитување на стапес рефлекс

  • дијагностичка метода за проценка на функционалната состојба на средното уво
  • претставува објективна метода, не зависи од соработката од страна на пациентот. Од тие причини може да се користи  кај помали деца, но секако и кај поголеми деца и возрасни
  • со аплицирање на променлив притисок во надворешниот слушен канал се добива графички приказ – тимпанограм
  • различните тимпанометриски наоди се карактеристични за одредени патолошки состојби на средното уво
  • тимпанометријата може да биде надополнета и со испитување на стапедијалниот рефлекс/контракција на м.стапедиус при појак сигнал
  • претставува и важна дијагностичка метода во следењето на наодот во средното уво кај воспалителните процеси
  • има особена важност кај помалите деца бидејќи овозможува детектирање на состојби кои можат да предизвикаат намалување на слухот