ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги

Торакална хирургија

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Што е торакална хирургија

Торакалната хирургија ја опфаќа оперативната, периоперативната и постоперативната грижа за пациентите со здобиени и конгенитални патолошки состојби во градниот кош. Ова ги вклучува патолошките состојби на белите дробови, езофагусот и ѕидот на градниот кош, како и тумори на медиастинумот, заболувања на дијафрагмата и перикардl