ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Кардиологија  →  Неинвазивна

Трансезофагеална ехокардиографија – ТЕЕ

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Трансезофагеална ехокардиографија – ТЕЕ

Трансезофагеален ехокардиограм е алтернативен тип на претходната дијагностичка метода. Се изведува преку специјална сонда прикачена на крај на флексибилно црево кое се воведува во хранопроводот со претходно аплицирана локална анестезија. Сликата при ТЕЕ е појасна и има поголема дијагностичка важност пред се поради близината на хранопроводот и срцето. ТЕЕ има две главни предности: превенствено им овозможува на кардиолозите подобар увид во срцевите структури, особено на срцевата преграда и струкурата и функцијата на срцевите залистоци. Второ примената во тек кардиоваскуларна хирургија и кардиолошки интервенции. Останати индикации за нејзинта употреба се: иследување на причина за мозочен удар поради постоење мал канал во преградата на преткоморите кој не се гледа на ТТЕ; Детектирање на тромби во срцевите шуплини кај лица со аритмија; дијагнозстика на ендокардит; проценка на функцијата на имплантирани вештачки валвули и проценка на структурата на ѕидот на аортата.