ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Трансфузија на крв

 

Трансфузијата на крв е процес на примање на крв во циркулацијата преку вена. Таа се применува најчесто ако пациентот крвари, има анемија и нарушување на коагулацијата. Согласно модерната медицинска пракса, се трансфундира само компонентна терапија (еритроцитен концентрат, плазма, тромбоцити и коагулациони фактори) кои се добиваат од единица на целокупна крв.