ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Кардиологија  →  Неинвазивна

Трансторакална ехокардиографија - ТТЕ

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Трансторакална ехокардиографија - ТТЕ

Трансторакална ехокардиографија е стандардна дијагностичка неинвазивна техника преку која се добива подвижна слика од срцевите шуплини користејќи ултразвук кој се насочува на градниот кош преку сонда. Сондата пушта звучни бранови кои ја отсликуваат структурата на срцето одбиваќи се од неа и повторно ги прима. Понатаму тие компјутерски се конвертираат во движечка слика на монитор. Оваа техника овозможува проценка на пумпната сила на срцето, состојбата на валвулите (срцев шум), промена во неговите димензии, индиректно детектирање на инфаркт, белодробна хипертензија, ендокардит, перикардит, срцева слабост, дијастолна функција и коморна дисинхронија.