ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Услуги

 

Биохемиската лабораторија нуди широк спектар на лабораториски услуги:

 • хематолошки анализи
 • липиден статус
 • глукозен статус
 • хепатално-ензимски статус
 • деградациони продукти
 • електролитен статус
 • инфламаторни маркери
 • имунолошки статус
 • протеински статус
 • срцеви маркери

Потоа специфични анализи:

 • тумор маркери
 • хормонски статус
 • маркери на тироидна жлезда
 • маркери за хепатит Б,Ц и ХИВ
 • маркери за коскен метаболизам
 • гасни анализи
 • D-Dimeri
 • полови хормони