ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Виртуелна колоноскопија

Виртуелната колоноскопија е компјутерски генерирана 3Д постпроцесинг техника со која се продуцираат ендолуминални слики од внатрешноста на дебелото црево со одличен квалитет, со чија помош се откриваат и најмалите израслини, полипи или други туморски формации со потекло од слузницата на дебелото црево. Прегледот се изведува на тој начин што со ректален катетер се инсуфлира само воздух во цревото и потоа се скенира. Пред прегледот пациентот треба да биде подготвен на тој начин што 3 дена пред прегледот држи диета (за која подетални информации се добиваат на инфо шалтерот), а ден пред прегледот се зема и лаксативно средство за прочистување со цел цревото да се испразни во целост за да не се добијат лажно позитивни резултати. Самиот преглед трае неколку минути и е неинвазивен и доста удобен за пациентите.