ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Вовед

МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

За вашето здравје се грижи и микробиолошката лабораторија која се стреми да ги сведе на минимум болничките инфекции, за да се чувствувате безбедно во опкружувањето кое постојано се контролира, а вклучува бактериолошка контрола на воздухот и неживата средина, персоналот, посетителите и пациентите.