ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Електрофизиологија

Зашто ми е потребна електрофизиолошка студија?

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Зашто ми е потребна електрофизиолошка студија?

Вашиот доктор Ви препорачал да се изведе ЕФ студија поради некоја од долу наведените причини:

  • Да се лекува документирана тахикардија
  • Да се лоцира изворот на неправилниот срцев ритам
  • Да се процени ефикасноста на ординирани лекови во лекување на неправилниот срцев ритам
  • За проценка на симптоми како несвестица, губиток на свест, срцебиење
  • Проценка на останати причини за неправилна работа на срцето кои не можат да се испитаат со неинвазивни методи