PresMapa sajtaPratite nas na socijalnim medijima    
TELEFON +38923091500

My alt text

U sklopu urgentnog dijagnostičkog centra radi savremena biohemijska laboratorija.

Ista raspolaže najsofisticiranijom opremom za automatsko brzo i tačno ispitivanje laboratorijskih analiza.

Laboratorijsko ispitivanje krvi omogućava nam da uvidimo rad i stanje pojedinih organa i tkiva.  

Kompletne laboratorijske analize se rade da bi se postavila tačna dijagnoza pacijenta i da bi de ista usmerila ka najefikasnijem lečenju.

My alt text 

Analize se izrađuju na:

Hematološkom brojilu-  SysmexXS 1000i na kome se izrađuju krvne slike pacijenata preko kojih se utvrđuje vrednost eritrocitne, leukocitne i trombocitne loze uključujući i kompletnu 5-diferencijalnu leukocitnu lozu, čime lako možete da odredite dali se radi o bekterijskoj, virusnoj ili alergijskoj reakciji u organizmu.

Za samo nekoliko minuta dobijate kompletnu krvnu sliku sa 21 parametrom:

 • Hemoglobin,
 • Hematokrit,
 • Eritrociti,
 • Trombociti,
 • Leukociti s njihovom kompletnom lozom –(neutrofili, limfociti, monociti, eozinofili, bazofili)

BIOHEMIJSKI ANALIZATOR Dimension EXL 200

Na njemui se izrađuje preko sto najrazličitijih vrsta biohemijskih analiza.

Aparat je kompletno automatizovan s ogromnom brzinom (izrađuje preko 1000 analiza za jedan sat) pa se zato kompletno gotovi rezultati dobijaju dok traje sam pregled.

Biohemijske analize koje možete dobiti:

glikoza, glikozilirajući hemoglobin, insulin, kreatinin, urina, elektroliti, serumsko gvožđe, holesterol,trigliceridi, HDL, LDL, trigliceridi

hepatalni anzimi: ukupni proteini, albumini, transaminaze, alkalna fosfataza, GGT, bilirubin

srčani markeri: Ck-NaC, Ck-Mb, Troponin, LDH

imunološki status, reuma faktor, CRP, ASO… samo su deo analiza koje se rade u našoj laboratoriji

sve analize se izrađuju najsavremenijim analitičkim tehnikama i metodima, a implementirani metodi su standardizovani prema propozicijama  IFCC.

IMUNOLOŠKI ANALIZATOR ADVIA CENTAUR XP

Najmoderniji hemiluminiscentni  imunoanalizatora najnovije serije Siemens.

To je integracija inteligencije i tehnologije koja radi preko 250 testova u jednom satu uz veliki dijagnostički test skrining koji pokriva:  

 • Sve kardiološke markere za rano otkrivanje akutnoig infarkta miokarda pre i posle njegovog tretiranja: (CK-NAC, Troponin, CK-MB, Mioglobin, BNP, Galektin)
 • Na njemu se rade sve vrste reproduktivnih hormona –(FSH, LH, Prolaktin, Estradiol, Progesterone, bHC, testosterone)
 • Hormone tiroidne žlezde (FT4,FT3,TSH,аТPO,TG)
 • Tumor markeri (CEA,CA125II,CA19-9,CA15-3,AFP,PSA,CA72-4)
 • Inflamatorni markeri- PCT
 • Marker krvno prenosivih bolesti – (HbsAg), (aHCV), (EHIV)
 • Koncentracija lekova u krvi

Jedino u našij laboratoriji možete da dobijete marker za srčanu slabost –Galektin,zajedno sa BNP-om.

Aparat za analize gasa Rapid Point 500

Najnovija generacija gasnih analizatora s kompletno automatskom izradom gasnih sastojaka u krvi za samo nekoliko sekundi, a u isto vreme se dobija elektrolitni balans pacijenta  (PH vrednost kao i zasićenost pacijenta s O2 i CО2)

SERTIFIKACIJA

Kao rezultat svog visokog nivoa kvaliteta, sigurnosti i standardizacije biohemijske laboratorije, u korak sa svetskim standardima dobila je međunarodni sertifikat sa zlatnim pečatom za visok stepen kontrole svog kvaliteta prema standardima IFCC i svetske zdravstvene organizacije. 

Usluge na ovom odelenju

Usluge

Lekari u ovom odelenju