PresMapa sajtaPratite nas na socijalnim medijima    
TELEFON +38923091500

My alt text

Kardiologija kao grana obuhvata dijagnozu, razloge i tretman poremećenja strukture i funkcije srca. To je medicinska specijalnost čiji je cilj nega i očuvanje funkcije srca i arterija. Međutim, treba razlikovati kardiovaskularnog hirurga – lice koje obavlja hirurški zahvat na otvorenom srcu od kardiologa, koji je odgovoran za više vrsta testova, dijagnostičkih i terapeutskih procedura kao što je angioplastika. Postoji razlika između  bolesti srca i kardiološke bolesti koja zajvata samo srce i kardiovaskularne koha zahvata srce i krvne sudove.

Usluge na ovom odelenju

Elektrokardiogram – ЕCG24 časovni ЕCG holter24 časovni ABP holterТranstorakalna ehokardiografija - ТТЕTransezofagealna ehokardiografija – ТЕЕKoronarni stres testStres ehokardiografijaTranskranijalni dopler

Lekari u ovom odelenju

Dr. Tanja Anđuševa

Subspecijalista kardiolog

Dr. Ivan Milev

Interventni kardiolog

Dr. Špend Idrizi

Interventni kardiolog

Dr. Borjanka Georgieva

Subspecijalista kardiolog

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Interventni kardiolog