PresMapa sajtaPratite nas na socijalnim medijima    
TELEFON +38923091500

Šta je anestezija?

Anesteziologija je grana medicine čiji je cilj ukloniti bol kod pacijenata, tačnije njihova preoperativna priprema, uklanjanje boli tokom operativnog postupka i postoperativni tretman boli. Anesteziologija se takođe bavi praćenjem i lečenjem homeostatskih perfuzijskih poremećenja u organizmu vezanih uz hirurške i nehirurške patnje. Zbog ovog je anesteziologija usko vezana uz reanimaciju i intenzivno lečenje, kao i uz tretman hitnih, urgentnih stanja.

Reč anesteziologija potiče iz grčke reči anaesthesiologia, tj an-ne, esthesia-osećak i logia-nauka. Pod pojmom anestezija podrazumeva se veštački prouzrokovano stanje neosetljivosti celog tela ili samo nekog dela (opšta ili regionalna anestezija).