PresMapa sajtaPratite nas na socijalnim medijima    
TELEFON +38923091500

Bolnička apoteka

Cilj Bolničke apoteke kao finkcionalno integrisane jedinice površine od 246m2 je kvalitetno i pravovremeno snabdevanje svih odelenja potrebnim lekovima i medicinskog potrošnog materijala, da bi se obezbedila odgovarajuća i kvalitetna terapija za svakog pacijenta. U ostvarivanju ovog cilja, realizacije neprekidne nabave, bolnica je tokom dugih godina uspešno sarađivala sa firmom FILA - FARM DOOEL I svim veledrogerijama u zemlji. .

Ovo odelenje, koja ujedno predstavlja i stub logistike u bolnici, čine diplomirani farmaceuti i farmaceutski prehničari sa licencom za rad, kao i pomoćno osoblje sa odgovarajućom obukom.

Svaki proces nabave lekova i potrošnog medicinskog materijala ostvaruje se na osnovu prethodno utvrđenih unutrašnjih protokola, pritom prateći najviše standard bolničke farmacije. Pored nabave, farmaceuti su uključeni i u pružanju velikog broja usluga u oblasti kliničke i bolničke farmacije. Ovde se neprekidno prate najsavremeniji svetski tokovi u farmaciji i medicine, novi lekovi i medicinska pomagala koji se primenjuju širom sveta, u cilju približavanja kvalitetu usluge najsavremenijih svetskih centara.