PresMapa sajtaPratite nas na socijalnim medijima    
TELEFON +38923091500
Почетна  →  Услуги

Genetika i personalizovana medicina

Molekularna dijagnostika patogena

Savremene analize bazirane na detekciji nukleinskih kiselina (DNK ili RNK) nude znatan broj prednosti u uporedbi sa tradicionalnim metodama detekcije patogena. Ovi postupci detektuju viruse, bakterije i parazite mnogo brže i sa mnogo većom osetljivošću i specifičnošću od konvencionalnih metoda. Prema tome, razlog bolesti se otkriva mnogo brže i preciznije i omogućava davanje odgovarajuće terapije u najkraćem roku.

  • Hepatitis C (sa kvantifikacijom)
  • HIV (sa kvantifikacijom)
  • Hepatitis C/HIV/Hepatitis B (sve tri u jednom testu)
  • HPV (detekcija I tipifikacija)
  • Seksualno prenosive bolesti (9 istovremeno) - C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, HSV1, HSV2, T. pallidum, U.parvum, U.urealyticum, M.hominis
  • TORCH bolesti (za trudnice) - T.gondii, HSV1, HSV2, T. pallidum, Rubella, CMV, Parvovirus
  • Helicobacter pylori
  • Sepsa

 

Cistična fibroza

Cistična fibroza (CF) je autozomalno recesivna bolest koja se javlja rano u životu i najčlešće skraćuje životni vek. Javlja se kod jedne od 2500 novorođenih beba a jedna od 25 osoba evropskog porekla je nosilac mutantnog gena. Postoji više od 1965 varijacija CFTR gena, o dkojih manje od 20 poseduje frekvenciju iznad 0,1%. Rutinski skrining je ograničen samo na najčešće mutacije u CTFR genu čime se povećava rizik propuštanja mutacija koje prouzrokuju bolest ali su niske frekvencije. Sada je moguće da se ove mutacije otkriju pomoću sveobuhvatnog i osetljivog CFTR kompleta. Ovi testovi se mogu iskoristiti da bi se upotpunila dijagnoza cistične fibroze ili utvrdilki njeni nositelji.  

 

Neinvazivna prenatalna dijagnostika

Neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) je bezbedan, jednostavan i neinvazivan test za određivanje nekih genetskih stanja kod ploda, počevši od 10-te nedelje trudnoće. Potrebno je samo 10ml krvi koja se uzima od buduće majke. Koristeći najnoviju tehnologiju genetskog sekvencionisanja, ovi testovi imaju tačnost od preko 99% u vezi najčešćih stanja trisomije kao što su Saunov, Edvardsov i Patau sindroma. NIPT-om se otkriva i veliki broj drugih genetskih stanja kao što su trisomije i drugi hromozomi, aneuploidije, sindromi delecije/duplikacije i određivanje pola.