Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Хирургија на вродени срцеви маани

 

Конгениталните срцеви дефекти преставуваат проблеми со срцевата структура кои се присустни уште од раѓање. Овие дефекти вклучувааат

  • Дефекти на внатрешните ѕидови на срцето
  • Дефекти на валвулите во срцето
  • Дефекти на артериите и вените кои носат крв во срцето и надвор од него, во телото.

Конгениталните срцеви дефекти го менуваат нормалниот проток на крвта низ срцето. Ова настанува како последица на недоволно развиени делови на срцето пред раѓање.

Има многу типови на конгенирални срцеви дефекти, кои може да бидат едноставни дефекти без симптоми до комплексни дефекти со тешки, живото загрозувачки симптоми. Примери на конгенитални дефекти:

  • Атријален септален дефект
  • Вентрикуларен септален дефект
  • Стеноза на пулмонална валвула
  • Коарктација на аорта
  • Десно вентрикуларна хипертрофија
  • Тетралогија Фалот (комбинација од неколку дефекти)