Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Нутригенетика, дебелост, диета и дијабетес

Нутригенетика, диета и дебелост

Начинот на којшто реагираме на одредена храна и физичка активност е воглавно одреден од комплексната интеракција на гените, околината и начинот на живот. Познавањето на генетските варијации што се присутни кај секоја индивидуа може да ни помогнат во правилниот избор на храна којашто треба да ја консумираме и интензитетот на физичка активност којашто треба да ја практикуваме за да ги согориме вишокот на масти во нашето тело и добиеме идеална телесна тежина.

ГЕНСКИ МАРКЕРИ: Со метода на квантитативен PCR се тестираат мутации во гените FTO, PPARG, FABP2, ADRB2, ADRB3 којшто се вклучени во различни аспекти на метаболизмот на храна. Резултатите добиени од овие анализи се користат за добивање на препораки за исхрана и оптимална диета.

MODY дијабетес кај младите

Maturity-onset diabetes of the young (MODY) претставува форма на дијабетес предизвикана од мутации кај различни гени. Секој мутиран ген предизвикува видливо различен тип на дијабетес. MODY најчесто се нарeкува “моногенетски дијабетес” со цел да се разликува во терминологија од почестите типови на дијабетес (посебно дијабетес 1 и 2), коишто се резултат на комбинација на фактори вклучувајќи неколку гени и начинот на живот. Иако MODY најчесто се дијагнозира во доцното детство или адолесцентноста, некогаш може да се развие и кај луѓе во нивните 50ти години. Многу луѓе со MODY се погрешно дијагнозирани со дијабетес 1 или 2, а се знае дека јасната дијагноза може да го смени курсот на третманот и воедно да идентификува членови на семејството којшто може да го имаат ова заболување. Луѓето со MODY најчесто имаат симптоми што се необични за тип 1 или тип 2 на дијабетес.

ГЕНСКИ МАРКЕРИ: Со методи на масивно паралелно секвенционирање (NGS) се испитуваат за мутации гените ABCC8, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11.