Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Онкологија и терапија на рак

Генетското тестирање на специфични мутации вклучени во развојот на различни типови на рак предизвика револуција на начинот на којшто ракот е дијагностициран и третиран. Како што навлегуваме во ерата на персонализирана медицина, секој пациент ќе биде во можност да добие индивидуализиран и прилагоден третман, како и индикација за клиничкиот исход и шансата за повторна појава на ракот. Персонализираната медицина на рак се употребува за да се проучи генетската конституција на ракот кај секој засебен пациент и со тоа да се открие како ракот расте. Користејќи ги овие податоци лекарите се надеваат дека ќе најдат нови или искористат тековни ефективни стратегии за превенција, скрининг и третман на рак. Друга цел е да се најдат третмани што ќе имаат помали несакани дејства во споредба со стандардната хемо- и радиотерапија. Со правење на овие генетски тестови на канцерни и нормални клетки, докторите сега и во иднина ќе можат да скројат посебен, оптимален третман за секој пациент.

Генерално, ракот не се смета за наследна болест, но сепак некои типови – воглавно рак на дојка, рак на јајници и рак на дебело црево знаат да бидат наследни. Познавањето на предиспозицијата на пациентот за развивање на некои типови на канцер може да биде многу корисно за правилен мониторинг на состојбата на пациентот и превентивни мерки коишто може да го спасат животот на пациентот.