Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Персонализирана генетика – секвеционирање на геном или егзом

Генетската конституција на секоја индивидуа е уникатна и се разликува од таа на секоја друга индивидуа, многу често во делови коишто влијаат на здравјето. Со секвенционирање на цели геноми и егзоми се навлегува длабоко во молекуларното јас на пациентот и се читаат информациите што се “запишани во гените.” Сите овие научно-клинички пристапи обезбедуваат информација за којашто се смета дека силно ќе им помогне на докторите и пациентите во откривањето на потенцијалните болести коишто може да се развијат во текот на годините кај одреден пациент и нивно третирање или целосно лекување уште пред да се појават нивните први симптоми. Со добивањето на оваа информација секој пациент би имал индивидуализиран скроен животен план за потенцијално лекување на болести што може да се појават во иднина. Се тоа врз основа на информацијата од неговиот геном. Воведувањето на овие методи во редовната медицинска пракса претставува значаен чекор напред во клиничката генетска револуција.