ShtypHarta e faqes së internetitNa ndiqni në mediat sociale    
TELEFON +38923091500

Spitali special për sëmundje kirurgjikale “Filip i Dytë” bashkëpunon me disa nënkontraktues për të përfunduar veprimtaritë e saj.

  • „Med Plus“ siguron shërbime restoranti dhe koordinim të aktiviteteve në sallën e konferencave.
  • „Fila-farm” siguron furnizim me medikamente, reagensë, materiale dhe pajisje për konsum.
  • „Bioinzhenering DOO“ siguron bashkëpunim me laboratorin gjenetik dhe mjekësinë e personalizuar në pjesën e shkencës.

Departamente këtu

Med PlusFila FarmBioinzhenering DOOФила аптека