Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

Ekipi i Zan Mitrevit

Kthehu tek Mjekët

Dr. Ivan Milev

Kardiolog intervenues

Vendi i lindjes:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

ivan.milev@zmc.mk

1988-1994

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni

1995

Klinika e Pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

1996-2000

Specializim për Pediatri, Klinika e Pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

1999-2001

Pediatër – departamenti për kardiologji fëmijësh, Klinika e Pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

2001

Pediatër – departamenti për diagnostikim invasiv dhe njësia për mjekim intensiv, spitali kardiokirurgjikal i fëmijëve, Sofje, Bullgari

2001

CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany

2001

Spitali special për sëmundje kirurgjikale Filip i Dytë, Shkup, diagnostikim joinvasiv dhe invasiv (angiografi), kujdes intensiv.

2007

Qendra diagnostikuese urgjente, Spitali special për sëmundje kirurgjikale, Filip i Dytë, Shkup, Maqedoni

2008

Kurs për teknikë ekokardiografike dhe aplikimi i saj klinik, Asociacioni Evropian për ekokardiografik, Beograd, Serbi

2008

Subspecializim për kardiologji, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

2008

Kurs për ekokardiografik kardiovaskulare, Novi Sad, Serbi

2009

Kurs trajnimi për teknika embolizuese, Cook medical, Zaragoza, Spanjë

2011

Subspecialist, kardiolog invasiv dhe joinvasiv në Qendrën diagnostikuese urgjente, spitali special Filip i Dytë, Shkup

2011

Asistent pranë UGD Shtip – Fakulteti për Shkenca Mjekësore

2011

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofje, Bullgari

2012

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofje, Bullgari

2012

EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Shkup, Maqedoni

2014

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofje, Bullgari

2014

CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany

2014

Kurs trajnimi për procedura intervenuese radiologjike, Qendra kombëtare për sëmundje vaskulare, Bratisllavë, Sllovaki.

 • Procedura joinvasive
  • EKO-kardiografi
  • Ekokardiografi transezofageale
  • Sonografi Dopler dhe Arterie karotide
  • Sonografi Dopler dhe Arterie periferike
  • Stres Test Koronar (STK)
  • Monitorim 24 x Holter EKG
  • Monitorim 24 x Holter BP
 • Procedura invasive
  • Mbyllje të defektit septal atrial (DSA)
  • Balon valvuloplastikë të stenozës pulmonare
  • Mbyllje të duktus anteriosus perzistent (DAP)
  • Balon angioplastikë të aortës për zgjidhjen e koarktimit  (ngushtimit) të aortës
  • Balon valvuloplastikë e valvulës së aortës
  • Mbyllje të defektit septal ventrikular (DSV)
  • Embolizim të fistulës koronare
  • Angiografi koronare
  • Kateterizim të Djathtë dhe të Majtë të zemrës
  • Angiografi periferike
  • Intervenime koronare perkutane
  • Intervenime arteriale perkutane të arterieve karotide (CAS)
  • Intervenime arteriale perkutane të enëve periferike të gjakut (PTA)
  • Embolizim të tumoreve arteriale
  • Trajtim të gjakderdhjes akute intestinale
  • TACE kimioterapi transarteriale
  • Trajtim perkutan të displasionit renal fibromuskular
  • Mbyllje perkutane të hapjeve paravalvulare
  • Vendosje të pompës balon intraaortale
  • Vendosje të linjave invasive arteriale dhe venoze
  • Intubacion endotrakeal

1995

Asociacioni maqedonas për Pediatri

2000

Dhoma maqedonase e mjekëve

2008

Asociacioni maqedonas për Kardiologji

2008

Asociacioni kardiologjik evropian.