Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Place of birth:

Kocani, Maqedoni

E-mail:

vilma.ampova@zmc.mk

1994 Ka përfunduar gjimnazin e përgjithshëm në SHMP Vanço Prke në Vinicë
2001 Ka përfunduar Fakultetin e mjekësisë në Akademinë e Mjekësisë – Sofje, R. e Bullgarisë
2002-aktualisht E punësur në ISHP Filip i Dytë – Shkup
2006-2007 Edukim të Kardiologjisë Intervenuese nën mentorimin e Prof. Dr. Sashko Kedev
2007 Edukim për kontroll të Infeksione intraspitalore në Qendrën Klinike Spitalore – Rebro – Zagreb  R. e Kroacisë, nën mentorimin e Prof. Dr. Smilja Kaleniq
 

2007

Kurs për Ekokardiografi transtorakale dhe aplikimi i saj klinik në organizim të Asociacionit evropian për ekokardiografik – Beograd, R. e Serbisë.
2009 – Kurs për mirëmbajtje të avancuar në jetë në organizim të shoqatës maqedonase për reanimacion nën sponsorin e Shoqatës evropiane dhe certifikim 5 vjeçar.
2009 Kurs për mirëmbajtje të avancuar në jetë në organizim të shoqatës maqedonase për reanimacion nën sponsorin e Shoqatës evropiane dhe certifikim 5 vjeçar.
2011 Specializim për mjekësi interne në Fakultetin e Mjekësisë Sh. Kiril dhe Metodij – Shkup
 • Procedura joinvasive
  • Ekokardiografi transtorakale
  • Ekokardiografi transezofageale
  • Dopler të qarkullimit arterial në qafë dhe në ekstremitete
  • Stres test koronar
  • EKG 24 orëshe dhe monitorim ABP
  • Spirometri
 • Procedura invasive
  • koronarografi dhe kateterizim të zemrës (diagnostiko invasive)
  • Stentim të arterieve koronare dhe arterieve të periferi
  • trajtim të defekteve kongjenitale të zemrës
  • kardioversion
  • punktim pleural
  • dopler transkranial
 • Anëtar i Dhomës së mjekëve të R. së Maqedonisë
 • Anëtar i Shoqatës Kardiologjike Maqedonase
 • Anëtar i Shoqatës Kardiologjike Evropiane
 • Anëtar i Shoqatës Maqedonase për Infeksione intraspitalore
 • Anëtar i Shoqatës Maqedonase për Reanimim
 • Anëtari Shoqatës Evropiane për Reanimim