Ekipi i Zan Mitrevit

Marija Axhioska – Dunimalloski

Psikolog - psikoterapeut

marija.adzioska@zmc.mk

2020 – sot

Edukim në psikoterapi familjare dhe sistematike në përputhje me standardet e Shoqates Evropiane për Psikoterapi dhe EFTA-TIC (ODA e Instituteve të Trajnimit të Shoqatës Evropiane për Terapi Familjare).

2021

Praktikë për Programimin Neuro-Gjuhësor (with the standards set forth by the International Global Standards Association)

2019

Marrja e licencës si psikologe nga Oda e Psikologëve të Maqedonisë.

2017 – 2020

Këshilltare Gestalt – Edukim për këshillim dhe psikoterapi në Institutin Gestalt – Shkup dhe Institutin Gestalt të Trajnimit për Psikoterapi në Maltë.

2013-2018

Psikologe e diplomuar në Universitetin “Shën. Kiril dhe Metodi” Fakulteti Filozofik – Shkup.

2018

Specialiste për Burimet Njerëzore (Akademia e Burimeve Njerëzore) – “Clear view” – Shkup (MENAXHIM STRATEGJIK PËR BURIMET NJERËZORE; REKRUTIM DHE PËRZGJEDHJE; ASPEKTET LIGJORE; PAGAT, SHPËRBLIMET DHE ASPEKTET FINANCIARE; MOTIVIM DHE KËNAQËSI NGA PUNA; TRAJNIM DHE ZHVILLIM TË PUNONJËSVE; MENAXHIM I PERFORMANCËS;

2016-2017

Trajnim për PSIKODIAGNOSTIKË (teori dhe zbatim praktik i testeve dhe detyrave psikologjike) – Instituti Gestalt “Mladen Kostic”.

2020- sot

Psikologe në Departamentin e Psikologjisë dhe Psikoterapisë në Klinikën Zhan Mitrev, Shkup

2019

– Psikologe në qendrën e trajnimit për zhvillim personal dhe zhvillim të kompanisë – “Sensum”.

– Psikologe në kopshtin privat “Bushava azbuka” / „Бушава азбука“- Shkup.

Psikologe dhe koordinatore e studimeve parauniversitare, pasuniversitare dhe doktoraturës në Institutin e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik në Shkup, pjesë e Universitetit “Shën. Kiril dhe Metodi”.

2017

Asistente psikologe tek një studente me elemente të autizmit në DSULUD “Lazar Liçenoski”.

01.2017

Praktikant në Spitalin privat shëndetësor  “Filip i Dytë / Filip Vtori” – Shkup.

03.2017

Praktikante në ISHP “Spitali Psikiatrik Bardovci” – Shkup.

Praktikante në ISHP “Spitali Psikiatrik” – Shkup.

Praktikante në “Qendrën e Varësive”në Kisella Voda”.

Praktikante pranë “Qendrës për Shëndet Mendor – Prolet”.

06.2016

Praktikante në Shkollen fillore “Mançu Matak” – Prilep

05.2015

Praktikante në Institutin për Martesa dhe Familje dhe Praktikë Sistemike. “Alternativa” Shkolla për psikoterapi familjare dhe sistematike. Qendra për arsim, psikologji dhe këshillim – Shkup.

05.2014

Praktikante në Kopshtin Publik “Detska Radost” Shkup.

2020

Certifikatë: “Humbja dhe bukuria e zbrazëtirës” – Instituti Gestalt dhe Instituti i Trajnimit të Psikoterapisë Gestalt Maltë.

Certifikatë: “Përballja me Pasigurinë” – Instituti Gestalt dhe Instituti i Trajnimit të Psikoterapisë Gestalt Maltë.

Certifikatë: “Punë me fëmijë – Perspektiva Gestalt” – Instituti Gestalt dhe Instituti i Trajnimit të Psikoterapisë Gestalt Maltë.

Certifikatë: “Programi i zhvillimit për lidership autentik femëror” – Sensum Training and Coaching.

2019

Pjesëmarrje në një platformë kombëtare të psikologëve për promovimin e shëndetit mendor – Oda
e psikologëve të Maqedonisë.

Trajnim për HR Starter – „Sensum training and couching“

Trajnim për “NLP Communication” (Sipas metodologjisë së Programimit Neuro Linguistik) – Sensum Training and Coaching.

Pjesëmarrje në Platformën Kombëtare të Psikologëve për Promovimin e Shëndetit Mendor – Oda e Psikologëve në Rep. e Maqedonisë

„On Becoming a Psychotherapist“ (International Interdisciplinary Gestalt Congress.

2018

Certifikatë për: “Analizë të thelluar të ëndrrave – Perspektiva Gestalt” – Instituti Gestalt dhe Instituti i Trajnimit të Psikoterapisë Gestalt Maltë.

Seminar për „Sulmet e panikut dhe ankthit“.

Seminar për profilizimin psikologjik – “Qendra e psikoterapisë dhe edukimit Amigdala” – Shkup.

2019 -Anëtare e Odës së Psikologëve të Maqedonisë.

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Kristina Egumenovska

Doc. Dr. Kristina Egumenovska

Psikolog - psikoterapeut

kristina.egumenovska@zmc.mk

Shihni profilin
Aleksandra Petroski

Dr. Aleksandra Petroski

Këshilltar i familjes dhe sistemit dhe praktikant i psikoterapisë

aleksandra.nutkova@zmc.mk

Shihni profilin