ShtypHarta e faqes së internetitNa ndiqni në mediat sociale    
TELEFON +38923091500

Shkenca në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup, Republika e Maqedonisë


Qëllimet strategjike për zhvillim në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup, Republika e Maqedonisë

 • Organizim dhe theksim të veprimtarisë shkencore ekzistuese
 • Organizim dhe standardizim të raportimit dhe kryerjes së projekteve shkencore
 • Zmadhim të intensitetit të publikimit të rezultateve shkencore
 • Inkorporim të standardeve ndërkombëtare në përgatitjen dhe dorëzimin e punimeve shkencore
 • Vëllim të zmadhuar të publikimit të librave dhe monografive
 • Obligim të vazhdueshëm për të punësuar për punë shkencore
 • Vlerësim stimulues të punës shkencore

My alt text

 

Përkatësi (punësim)

 • Të gjithë të punësuarit në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup, duhet ta vendosin adresën e institucionit në punimet e tyre të dorëzuara për publikim si edhe në profilet shkencore (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Të punësuarit e zgjedhur si kuadro mësimdhënëse e Universitetit “Goce Dellçev”, Shtip duhet ta shtojnë adresën e këtij universiteti (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia; Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Shtip, Republic of Macedonia).
 • Të punësuarit në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup, që janë të punësuar edhe në institucion tjetër me investim të përbashkët (nëse janë të regjistruar si të punësuar të dyfishtë edhe në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup) i vendosin që të dyja vendet e punës (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia; BioEngineering LLC, Skopje, Republic of Macedonia). Në të kundërt e vendosin vetëm punësimin në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Dorëzimet dhe performanca e projekteve shkencore që përdorin rezultate, pacientë, materiale etj. nga Spitali i specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup duhet ta vendosin adresën e këtij institucioni si bartës ose si partner (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Patenta dhe të drejta të tjera nga pronësia industriale i përkasin Spitalit të specializuar për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev, Shkup (Specialized Hospital for Surgical Diseases Zan Mitrev, Skopje, Republic of Macedonia).

Punimet e publikuara vendosen në baza shkencore dhe në profile shkencore:

 • ORCID (https://orcid.org/)
 • ResearcherID (http://www.researcherid.com/)
 • GoogleScholar (https://scholar.google.com/)
 • ResearchGate (https://www.researchgate.net/)
 • Mendeley (https://www.mendeley.com/)
 • Linkedin (https://www.linkedin.com/)
 • PubGet (http://pubget.com/)
 • Loop (http://loop-discovery.frontiersin.org/)

Literatura

 • Newman ME. The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001 Jan 16;98(2):404-9.
 • Spiroski M. Semantic Analysis of Macedonian Medical Abstracts Indexed in the PubMed Database using GoPubMed. Maced J Med Sci. 2013 June 15; 6(2):135-140.