Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Kardiokirurgji dhe krdiologji intervente tek fëmijët (0-18 vjeç)

Me anë të klikimit në linkun në vijim mund të rezervoni terminin tuaj on-line ose duke kontaktuar në numrin e telefonit në 02 3091 484

Kontroll pediatrik kardiologjik

Operacionet dhe intervenimet e Departamentit të Kardiokirurgjisë dhe Kardiologjisë Intervenuese tek fëmijët mbulohen nga Fondi (FSSHM) dhe për pacientët jashtë Maqedonisë Spitali klinik Zhan Mitrev ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me kompanitë private të sigurimeve.

Akad. Dr. Zhan Mitrev

Dr. Ivan Milev