Ugovorite pregled

Schedule a review

389 2 3091500

Tima Zan Mitrev

Back to Doctors

Dr. Dijana Popevski

Anesteziolog

Mesto rođenja:

Skopje, Makedonija

E-mail:

dijana.popevski@zmc.mk

1998-2006

Универзитетска диплома (6 години)Медицински Факултет, Универзитет Кирил и Методиј, Скопје. Лекар со лиценца за работа.

2003-2005

Проект за намалување на штети, превенција од ХИВ, Хепатитис Б, Хепатитис Ц, Туберкулоза, сексуално преносливи болести, доброволно и доверливо советување и тестирање, советување за ХИВ

2004-2006

Невладина организација  Х.О.П.С. – NGO H.O.P.S. (Healthy Options Project Skopje) вработена како лекар – советник за третман на корисниците на дрога

2005

Вработена како сестра и асистент на доктор во САД

2007 – во тек

Оддел за интензивна нега, Специјална болница Филип Втори, Скопје

2010 – во тек

Специјализација по анестезиологија со интензивно лекување