Vereinbaren Sie einen Termin

Schedule a review

00389 2 3091 484

Zan Mitrev Team

Back to Doctors

Dr. Suzana Janchevska

Orthopäde

Place of birth:

Bitola, Mazedonien

E-mail:

suzana.jancevska@zmc.mk

1988

Медицински Факултет,  Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-  Скопје, доктор  по медицина

1989-1993

Здравствен Дом – Д.Хисар

1993-1994

Фабричка амбуланта “ Битолатекс”

1994-1996

Здравствен Дом Битола – служба за работа на село

1996-2001

Служба за итна медицинска помош – Битола

1998

Курс за срцево- белодробна ранимација

2001-2005

Универзитет „Св. Kирил и Методиј“, Скопје, Македонија, медицински факултет – специјализација по ортопедија

2001-2013

Клиничка Болница “Д-р Трифун Пановски“ –Битола, одделение за ортопедија и трауматологија

2009

Клиника за Ортопедски болести, Медицински факултет, Скопје три месечен базичен курс за артроскопија на колено

2014

Поликлиника Филип Втори Струмица – Подружница Битола

1. Oртопедско – травматолошки прегледи  на заболувања, повреди и пореметеувања  на мускулоскелетниот систем што ги вклучува коските, зглобовите, мускулите, лигаментите, тетивите

2. Амбулантски процедури – апликација на интраартикуларни  и периартикуларни инекции

  • ПРП
  • Некрвава репозиција на коски и зглобови и поставување на гипсена имобилизација
  • Поставување на корсети и ортози – конзервативен третман на кифози и сколиози
  • Амбулантски хируршки третман на мали коски, зглобови и меки ткива со локална анестезија
  • Декомпресија на површен нерв ( каналикуларни синдроми ) со локална анестезија

3.Операции

  • Мекоткивни операции
  • Операции на коските
  • Операции на зглобовите
  • Артроскопија на колено