Бошко Ставрески - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Бошко Ставрески

Специјалист по општа хирургија

Place of birth:

E-mail:

boshko.stavreski@zmc.mk

1985

Медицински факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ – Скопје

1995

Специјализација по Општа хирургија завршена. 2 години Воена болница Скопје, 2 год. Клинички Центар Скопје

2020
Специјалист по општа хирургија при Клиничка болница „Жан Митрев“- Скопје

2019 – 2020
Специјална болница за хирургија „НЕУРОМЕДИКА“ – Скопје

2017 – 2019
ПЗУ „Еуроиталија“, Општа болница, Петровец – Скопје

2017 
Турска специјална болница – Приштина – Оддел за Општа хирургија

13 години Консултант во Р. Косово за општа и абдоминална хирургија во четири болници: „Еуромед“ – Приштина, „ Nëna Naile“ – Клокот, „Бахџети“ – Приштина, „Санте Плус“ – Приштина, Грачаница.

2012 – 2017
Специјална болница за хируршки болести „ФИЛИП ВТОРИ“ на Одделението за општа и абдоминална хирургија – одговорен на хируршки отсек.

2007 – 2012
ПЗУ Д-р Ставрески – Раководител на Амбуланта за Општа Хирургија – Скопје

2006
Болница – ПИРОГОВ, стручно усовршување за procedura -Longo procedura,за хируршко лечење на пролапс на дебело црево и хемороиди од 4-ти степен. – СОФИЈА, Р. БУГАРИЈА

2005 – 2007
ПЗУ РЕМЕДИКА Скопје, шеф на Одделението за хирургија

2005

– Тимска работа и проучување на здравствениот систем на Швајцарија во фабриките МАРТИН и ЕСКУЛАП, ПЗУ АРС МЕДИКА – Лугано и ПЗУ СВЕТА АНА – Лугано
-Работилница за лапароскопска хирургија во Ескулап – Би Браун. Швајцарија

2005
Стручно усовршување за херниопластики со ПХС и 3ДП мрежички, со тројна сигурност. Болница УМБЕРТО УНО – Мештре – Венеција, Италија

2002 – 2004 
Специјална болница за хируршки болесте „Филип Втори“ – Скопје

2002
Медицински центар ШИБА (Sheeba Medical Center) – Тел Авив, Израел

2002
Направена првата лапараскопска спленектомија – вадење на слезенката без отворање на стомакот, Македонија

1991 – 2002
ВОЕНА БОЛНИЦА, Скопје – хирург на Одделението за дигестивна хирургија: 5 год. шеф на Оддел за езофаго-гастрична хирургија, 6 год. шеф на Оддел за колоректална хирургија

Лекар по Општа пракса:
– 2 год. Гарнизонска амбуланта, Скопје
– 4 год. Никшиќ, Република Црна Гора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Оперативни интервенции на хранопроводник
 • Оперативни интервенции на желудник
 • Оперативни интервенции на тенките црева
 • Оперативни интервенции на дебело црево
 • Лапароскопски оперативни интервенции: на жолчна кеса, вадење на слезенка, лапаро- скопска херниопластика – операција на кила, лапароскопско вадење на слепо црево, лапаро- скопски ресекции на дебело црево, лапароскопски интервенции на тенки црева, лапароскопски операции на аднексите – туби и јајници.
 • Оперативни интервенции на абдоминалниот зид.
 • Македонско лекарско друштво
 • Лекарска комора на Македонија
 • Здружение на хирурзите на Македонија
 • Ставрески Б, Јовчевски А, Стојаноски С.
 • Механизам на повредување кај воени повреди – Хируршки семинар за повреди задобие- ни во воени конфликти – Скопје 8 – 9.02.2001 год.
 • Ставрески Б, Црвенков Б, Јовчевски А, Мирчевски Ј, Стојаноски С, Стошиќ Д, Гласески Д, Неделковски Д, Деспотовски В, Стефановски В, Крстов Д.
 • Абдоминални воени повреди – Хируршки семинар за повреди задобиени во воени кон- фликти – Скопје 8 – 9.02.2001 год.
 • Јовчевски А, Секуловски К, Стошиќ Д, Ставрески Б, Галевски Д, Неделковски Д, Панџехбаши А.
 • Интраоперативни компликации на билијарната хирургија при лапароскопски операции (наш материјал) – 5-ти конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите 19-21.09.1996 год.
 • Јовчевски А, Галевски Д, Секуловски К, Стојаноски С, Стошиќ Д, Неделковски Д, Ставре- ски Б, Стефановски В, Домазетовски Д.
 • Циста на панкреас – приказ на случај, 5-ти конгрес на гастроентеролозите и хепатолози- те 19-21.09.1996 год.
 • Галевски Д, Јовчевски А, Секуловски К, Стојаноски С, Стошиќ Д, Неделковски Д, Ставре- ски Б, Стефановски В, Домазетовски Д.
 • Третман на акутен билијарен панкреатит – наше 5-тогодишно искуство, 5-ти конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите 19-21.09.1996 год.
 • Бошковски Т, Мирчевски Ј, Секуловски К, Црвенков Б, Јовчевски А, Стојаноски С, Стошиќ Д, Деспотовски В, Неделковски Д, Галевски Д, Божиновска Г, Новески Л, Ставрески Б.
 • Колоректални анастомози – споредба на мануелни и инструментални сутури на наш материјал. Зборник на трудови на прв конгрес на хирурзите на Македонија, Охрид 1995 Стр.42.
 • Бошковски Т, Мирчевски Ј, Секуловски К, Црвенков Б, Јовчевски А, Стојаноски С, Стошиќ Д, Деспотовски В, Неделковски Д, Галевски Д, Божиновска Г, Новески Л, Ставрески Б.
 • Предоперативна механичка припрема и антибиотска профилакса – значаен фактор за успех во колоректалната хирургија. Зборник на трудови на прв конгрес на хирурзите на Македо- нија, Охрид 1995 Стр.36.
 • Ј.Мирчевски, Ж.Митрев, Ж.Попов, Б.Ставрески, Т.Анѓушева, Е.Идоски, М.Клинчева.
 • Тотална Панкреатектомија со десна радикална нефректомија и ретроперитонеална лимф- на дисекција поради малигни тумор на панкреасот со околна инфилтрација.

(Total duodenopancreatectomy  with  right  radical  nephrectomy  and  retroperitoneal  lymph  dissection  during  a malignant tumour od the pancreas with surrounding infiltration.)

The New Journal of Urology 2013 P.g.146.

Француски

Англиски