Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Јорданка Маџоска

Педијатар

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

jordanka.madzoska@zmc.mk

Октомври 2001 – Декември 2007
Доктор на медицина
Универзитет,,Св.Кирил и Методиј; Скопје

Медицински факултет, Скопје

Јануари 2009 – Април  2015
Специјалист Педијатар
Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Медицински Факултет, Катедра по педијатрија

 

Обуки и курсеви
Мај 2010 година, во Ница, Франција
Инфективни заболувања во педијатрија
 

Европско здружение на Педијатри

Сертификат
Мај/Јуни 2013, во Милано, Италија
Инфективни заболувања во педијатрија
 

ЕСПИД и ЕСПИД фондацијата

Сертификат
Септември 2013
 Научен симпозиум за Актуелни проблеми во исхраната на детето
 Српско лекарско друштво
 Сертификат
Март 2014
  Педијатриски симпозиум за респираторни инфекции
 ЈУФЕДА – Југословенски фонд за едукација на деца со астма, Белград

 

 Серификат
Јуни 2015
Антимикробно управување: Оптимизација на употреба на антибиотици
Светска здравствена организација во соработка со Медицински факултет Скопје
 Сертификат
Август 2015
Обука за користење на системот за управување со човечки ресурси – HRMIS
 

Министерство за Информатичко општество со АССЕКО-СЕЕ ДООЕЛ

Сертификат
Септември 2016
Работилница за Неонатална реанимација
Здружение на неонатолози на Република Македонија
  Сертификат
Септември 2017
Стручен состанок “Омега 3 масни киселини и нивната улога во развојот на видот и  когнитивните и менталните функции кај децата“
Здружение на педијатри на Република Македонија
Сертификат
Септември 2018
“Четврти конгрес на Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија“
Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија
Сертификат
Ноември 2018
Работилница за Неонатална реанимација
Американска Академија на Педијатри во соработка со Здружение на неонатолози на Р.Македонија
Сертификат
Јули 2008 година до Март 2013 година
Доктор на медицина
–   Преглед и водење на здрави педијатриски пациенти.

–   Редовни превентивни прегледи.

–   Третман на акутни болести со пер орална терапија, инхалациона и парентерална терапија.

–   Водење на хронични заболувања во комуникација со специјалист од секундарно и терциерно здравство.

ПЗУ „ Др Радица Маџоска“
Март 2013 – Март 2019
Специјалист педијатар
–   Од март 2013 до мај 2017 година вработена на Општи оддел кој опфаќа лекување на педијатриски пациенти со нутритивна алергија и имунотерапија, доенчиња со гастроезофагелен рефлукс
–   Од мај 2017 година – вработена на одделот за Интензивна нега и терапија, кој опфаќа лекување на потешко болни деца со тешки пневмонии, астма во напад со потреба од кардиореспираторна подршка како и оксигенотерапија, бронхоскопирани пациенти, бронхиолити во новороенечка и доенечка возраст, новородени и доенчиња со Бронхопулмонална диспалзија, субглотични ларингити, епиглотити и сл.
–   Од мај 2017 година Претседател за Акредитација во Институт за белодробни заболувања кај деца Козле.
–   Од август 2018 година член на тимот за бронхоскопија при Институт за белодробни заболувања кај деца Козле.
Институт по белодробни заболувања кај деца – Козле
Јуни 2018 – Март 2019
 Специјалист педијатар и неонатолог
дополнителен работен ангажман (една недела месечно) во Општа болница – Кавадарци, со покривање на Педијатриски оддел, Педијатриска амбуланта, Родилиште и Родилна сала на Гинеколошкиот оддел како неонатолог педијатар
Општа болница – Кавадарци
Март 2019 – во тек
Специјалист педијатар
Оддел за педијатриска интензивна нега
Клиничка Болница Жан Митрев
Член на организационен одбор на 5-ти Конгрес на педијатри на Р.Македонија
Предавач на “Бебе саем“ на тема: Инфантилни колики
Испитувач во испитна комисија за полагање на стручен испит на докторите на медицина и       издавање на основна лиценца од Лекарска комора
Предавач на Балканската школа за Педијатри, на тема: „Бронхолвеоларен лават – дали има дијагностичка вредност?“
  • Здружение на Педијатри на Р.Македонија
  • Член Лекарска комора на Р.Македонија
  • Член на Европско респираторно здружение
  • Член во Медскејп