Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Магдалена Крстевска

Специјализант по општа хирургија

Place of birth:

E-mail:

magdalena.krstevska@zmc.mk

2022-во тек

Универзитет “Гоце Делчев” – Штип
Медицински факултет
Специјализација: општа хирургија

2014-2020

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Медицински факултет
Смер: доктор по општа медицина

2010-2014

СМУГС “Д-р Панче Караѓозов” – Скопје

Струка: медицинска сестра

2002-2010

ОУ “Петар Петровиќ – Његош” – Скопје

2022-во тек

Приватна Здравствена Установа, Клиничка болница “Жан Митрев”
Позиција: доктор по општа медицина

2021

Ноќна служба при Итна Медицинска Помош – Скопје
Позиција: доктор по општа медоцина

2020

Клинички Центар “Мајка Тереза”
Приправнички стаж на Клиниките за Интерни болести, Хирургија, Педијатрија и Гинекологија со Акушерство

 

 

2022

Prismaflex system SW 8.21 Clinical Training course

2021

Crash Course in Orthopaedics:
• The hand
• The shoulder
• The spine
• The hip
• The knee
• The foot and ankle
Cardiff University Surgical Society

2021

COVID-19 – prevention, intervention & coexistence
Macedonian Medical Students’ Association

World immunization week
Macedonian Medical Students’ Association

Incidental Postmortem findings
Macedonian Medical Students’ Association

2020

Новитети во хирургијата на горниот екстремитет
“Здружение за хирургија на рака” на Р. Македонија

2018

Abortus – behind the curtains
ЕМСА Македонија

2017

40th International Medical Scientific Congress
Скопје, Р. Македонија

2015

38th International Medical Scientific Congress
Охрид, Р. Македонија

6th World Healthcare Students’ Symposium
Скопје, Р. Македонија

Работилница за радиолошка дијагностика на повреди на рачен зглоб
Универзитетска Клиника по Хируршки болести “Св. Наум Охридски”
Скопје, Р. Македонија

2020

Лекарска комора на Република Македонија

Англиски
Српски