Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Марија Аџиоска

Психолог

Place of birth:

E-mail:

marija.adzioska@zmc.mk

2019
Лиценциран психолог од Комора на Психолози на Македонија.

2013-2018
Дипломиран психолог на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет – Скопје.

 

2020- во тек

Психолог во Одделот за психологија и психотерапија во Zan Mitrev Clinic.

2019

-Асистент на професионален тренер и коуч за личен развој и компаниски развој –  „Сенсум“  – Тренинг и коучинг центар, Скопје.

-Психолог во приватна детска градинка „Бушава азбука“- Скопје.

2018

Психолог и координатор на додипломски, постдипломски и докторски студии на Институтот за психологија на Филозофски факултет во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и  Методиј“.

01.2017

Практикант во  ПЗУ „Филип Втори“ – Скопје.

03.2017

Практикант во ЈЗУ „ Психијатриска болница Бардовци“ – Скопје.

Практикант во ЈЗУ „ Психијатриска болница“ – Скопје.

Практикант во „ Центар за зависности во Кисела Вода“.

Практикант во  „ Центар за ментално здравје – Пролет“.

06.2016

Практикант во „Основно училиште Манчу Матак“ во Кривогаштани – Прилеп

05.2015

Практикант во Институт за брак и семејство и системска пракса. “Алтернатива “ Школа за семејна и  системска  психотерапија. Центар за едукација, психологија и советување – Скопје.

05.2014

Практикант во Јавна установа детска градинка “Детска радост” Скопје.

2017 – во тек

Едукација за советување и психотерапија во Гешталт Институт  – Скопје и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

2018 – 2019

Академија за човечки ресурси ( HR Academy) – „Clear view“ – Скопје (СТРАТЕШКИ HR МЕНАЏМЕНТ; РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА; ПРАВНИ АСПЕКТИ; ПЛАТИ, НАГРАДУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ АСПЕКТИ; МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИ И ЗАДОВОЛСТВО ОД РАБОТА; ОБУКИ И РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ; HR AUDIT; PERFORMANCE MANAGEMENT;

2020
Сертификат: „Загубата и убавината на празнината“ –  Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Сертификат:  „Справување со неизвесноста“ – Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Сертификат:  „Работа со деца – гешталт перспектива“ – Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

2019

-Учество на национална платформа на психолози за унапредување на менталното здравје  – Комора
на психолози на Македонија.

-Тренинг за „НЛП Комуникација“ (Според методологијата на Невро Лингвистичко Програмирање) – Сенсум Тренинг и Коучинг.

-„On Becoming a Psychotherapist“ (International Interdisciplinary Gestalt Congress.

2018

-Сертификат:  „Длабинска анализа на соништа – гешталт перспектива“- Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

-Работилница за „Панични напади и анксиозност“.

2016-2017

Тренинг за ПСИХОДИЈАГНОСТИКА (теорија и практична примена на психолошки тестови и задачи) – Гешталт Институт „Младен Костиќ“ – Скопје.

 

2019 – Член на Комора на психолози на Македонија.

Англиски

Српски