Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Марина Релушкоска

Нутриционист

Place of birth:

E-mail:

marina.reluskoska@zmc.mk

2016

Зимска школа – Закони во храна во Универзитетот Вагенинген – Вагенинген, Холандија

2011 – 2015

Додипломски студии – Нутриционист, прехрамбен технолог во Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, Технолошко – технички факултет

 

 

2017 – 2018

Нутриционист во Виталиа Доо. Никола- Скопје

Работа со клиенти(целосна исхрана, контрола и следење), исхрани базирани на нутригенетски испитувања(нутриционист за нутригенетика при болница Жан  Митрев-Биоинженеринг), развој и лансирање на нови производи во склоп со здравата храна,  изработка на промо флаери за едукација на населението, организација на настани, раководител на проектот 5-ка за здрава храна, едукација на оддел за комерција(вработени во продавници и комерцијалисти) за секој производ во палетата на Виталиа и функционалност на истиот, одржување на Web страна, online shop, јавни настапи на медиуми со цел едуцирање и доближување на здравата храна до широк спектар гледачи.

2016 -2017

Нутриционист во Нутривита- центар за нутриционистички совети- Прилеп

Креација на нутриционистички картони, маркетинг активности за промоција, изработка на целосно мени според биохемиска анализа, антропометриски параметри, контрола на пациенти, општи совети, организација на настани со цел јавно едуцирање на населението, едукации во основни училишта на тема здрава храна.

2015 -2016  

Практикант нутриционист  во Еликсир Медика – Прилеп

Читање картони од пациенти, пресметка на базален метаболизам, изработка на оброци по пропорција на макронутритиенти.

 

 

Јуни 2020 – Food Quality and Safety, Health and Nutrition congress “Nutricon”2020 Skopje, Macedonia

Ноември 2017  – Global Nutrition Summit 2017 Milano, Italy

Октомври 2017 – Food Quality and Safety, Health and Nutrition congress “Nutricon”2017 Skopje, Macedonia

Октомври 2016 –  9th International Scientific  and  Professional Conference “With Food  to Health”   Osijek, Croatia

Февруари 2016 – 2nd Food Law Academy Winter School 2016 “FOOD LABELING”    –                                                                                                              Wageningen University and Research- Food Science

Нември 2015 – Меѓународен собир на  студенти  за „Квалитет и безбедност на храна„   Технолошки факултет, Нови Сад-Србија

Лабораториски вештини – Традиционални микробиолошки методи (растење, инактивација, заштитни подлоги)

Англиски

Германски