Милчо Пановски - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Проф. д-р Милчо Пановски

Спец. по општа хирургија - Суб спец. по абдоминална хирургија

Место на раѓање:

Скопје

E-mail:

milcho.panovski@zmc.mk

1970-78 Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1979-84 стаж и специјализација по општа хирургија, Хируршки клиники, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1984 усовршување по хепатална хирургија, УК по дигестивна хирургија УКЦ Љубљана, Словенија

1989 усовршување по гнојно-септична хирургија, Ургентен центар Пирогов, Софија, НР Бугарија

1990 усовршување за антибиотска профилакса, Рикс болница, Улевал ургентен центар, во Осло, Норвешка

1989-91 субспецијализација по абдоминална хирургија, ЈЗУ Клиника за дигестивна хирургија, УКЦ Скопје, Македонија

1991 докторирал на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1991 избран за доцент по предметот хирургија на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1992 Визитинг професор на 1st POSTGRADUATE COURSE IN HEPATOBILIARY SURGERY (постдиломски курс по хепатобилијарна хирургија), УКЦ Љубљана, Словенија

1995 усовршување за лапароскопска хирургија, Градска болница, Софија, НР Бугарија

1995-8 вд директор на ЈЗУ Клиника за дигестивна хирургија, УКЦ Скопје, Македонија

1995 Визитинг професор на 3rd POSTGRADUATE COURSE IN HEPATOBILIARY SURGERY, (постдиломски курс по хепатобилијарна хирургија), УКЦ Љубљана, Словенија

1999 помошник директор на ЈЗО КЦ за Хируршки и Ортопедски болести

1999 сертификат од работилница за „Лапароскопска гастрична хирургија“, ILS (институт за лапароскопска хирургија) Бордо, Франција

2002-4 Шеф на катедрата по хирургија на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

2002- редовен професор по предметот хирургија на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

2003 сертификат од курс „Masterclass colorectal“ во Tyco healthcare education center, Еленкорт-Франција

2004 сертификат од работилница на Интернационален симпозиум за лапароскопска хирургија, Бордо, Франција

2006 сертификат од курс „Bariatric Masterclass“ во Tyco healthcare education centar, Еленкорт-Франција

2006-7 вд директор на ЈЗУ Клиника за дигестивна хирургија, УКЦ Скопје, Македонија

2007 поканет предавач на „Laparoscopic procedures in abdominal surgery“ хируршка работилница и симпозиум, УКЦ Љубљана, Словенија

2009 сертификат од курс „SILS Masterclass“ во Covidien European training centre, Еленкорт-Франција

2010 сертификат од курс „The third workshop an symposium on multidisciplinary rectal cancer treatment“ Онколошки институт, Љубљана, Словенија

2011 сертификат од курс, „Bariatric workshop – Updates in surgery of obesity and bariatric diseases“ – Minimal invasive surgery training center- Delta hospital, Букурешт, Романија

2012 сертификат од курс „SILSTM Colorectal Masterclass“ на AIMS Academy, Милано, Италија

2013 сертификат од курс 1st CME International course „Surgery of Metabolic Syndrome and Weight Loss“ Медицински факултет Нови Сад, Србија

2017 сертификат од курс „Abdominal Wall Health Training“ Hospital del Mar, Барселона, Шпанија

2018 сертификат од курс „Bariatric Surgery“ STI (Surgical training institute) Pandoras Academic Hospital, Букурешт, Романија

2018- Жан Митрев Клиник

Отворени и лапароскопски процедури за лезии, хернии и евентрација на дијафрагмата

Отворени и лапароскопски процедури на интраабдоминален хранопроводот

Отворени и лапароскопски процедури за акутни и хронични заболувања на желудникот

Лапароскопска гастростома

Лапароскопски бариатрично-метаболни процедури (Gastric bending, Gastric sleeve, Gastric by-pas)

Отворени и лапароскопски радикални хируршки третман на малигноми на желудникот

Мултивицерални радикални процедури кај малигноми на желудникот

HIPEC (хипертермична интраперитонеална хемотерапија) како адјувантна терапија при радикален третман на карцином на желудникот

Отворени и лапароскопски процедури за хронични и акутни заболувања на билијарниот систем.

Ресекциони постапки, за бенигни и малигни забалувања на црниот дроб

Лапароскопски третман на симплекс цисти на црниот дроб

Лапароскопски третман на бениги болести на слезенката.

Лапароскопска дијагностичка и тераписка спленектомија (отстранување на слезенката)

Отворени процедури при повреди на слезенката, како и кај изразена спленомегалија

Отворени и лапароскопски процедури за бенигни заболувања на дуоденумот

Радиланен третман за малигноми на дуоденум (дванаесетпалечно црево)

Конзервативен и хируршки третман на акутен панкреатитис

Отворен и лапароскопски третман на секвели од акутен панкреатитис (псевдоцисти)

Отворен и лапароскопски третман на бенигни тумори на панкреасот

Отворени радикални хируршки третман на малигноми на панкреасот

Отворени и лапароскопски процедури за акутни, хронични и малигни забалувања на тенкото црево

Лапароскопска јејуностомза за исхрана

Отворени и лапароскопски процедури за акутни и хронични болести на апендикост (слепо црево)

Комбиниран третман на акутни и хронични болести на апендикост и јајниците, или вон матерична бременост

Отворени и лапароскопски процедури за акутни и хронични забалувања на дебелото црево.

Радикални отворени и лапароскопски процедури за малигноми на дебелото црево (колон)

Отворени и лапароскопски процедури за акутни и хронични заболувања на ректум (право црево)

Радикални отворени и лапароскопски асистирани процедури за малигноми на ректумот.

Ресторативна проктоколектомија со IPAA (илеален пауч ано анастомоза)

Ултраниски ресекции на ретум со ТМЕ (тотална мезоректална ексцизија) со или без дивертирачка илеостома

Транс анална ресекција на бенигни и малигни промени на ректум

Проктолошки процедури (хемороидектомија, лекување на фисури и фистули)

Решавање на перианални инфекции со HPV

Лапароскопско решавање на инвинални и феморални хернии (примарни и рецидивни)

Класично решавање на ингвинални хернии (пластика со протеза)

Лапароскопско и отворено решавање на вентрални и инцизиони (примарни и рецвидивни) хернии

Третман на акутни состојби при инкарцерирани хернии, со или без придружни промени

Комплекси радикални процедури за интраабдоминални/ретроперитонаелни малигноми со или без HIPEC

Предна, задна и пелвична егзентереза кај жени при напредни малигноми во мала карлица

Пелвична егзентереза кај маж

Цитоторедуктивна хирургија и HIPEC за:

 • Карцином на овариум со перитонеална карциноза
 • Карцином на апендикс со перитонеална карциноза
 • Мезотелиом
 • Карцином на колон со перитонеална карциноза
 • Карцином на желудник со перитонеална карциноза
 • Перитонеална карциноза после оперативен третман на еден од горе наведени карциноми
 • Рецидив со перитонеална карциноза после оперативен третман на карцином на колон

Хируршко лекување на NSTI (некротизирачки инфекции на мекото ткиво)

• Перианални катастрофи

• Примарни инфекции на абдоминален ѕид

• NSTI со или без дизрупции на лапаратомиски рани

Палијативен третман на рефрактерен малигнен асците со лапароскопски асистиран HIPEC

Актуелен член на Македонско лекарско друштво

Поранешен член на:

 • IHPBA (International Hepatic Pancreatic Biliary Association),
 • ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition),
 • IASG (International Association of Surgeons & Gastroenterologist)
 • EATES (European Association of Trauma and Emergency Surgery)

Публикации

(вклучени во база на податоци во PubMed)

1. Influence of MSI and 18q LOH markers on capecitabine adjuvant monotherapy in colon cancer patients Matevska-Geshkovska N, Staninova-Stojovska M, Kapedanovska-Nestorovska A, Petrushevska-Angelovska N, Panovski M, Grozdanovska B, Mitreski N, Dimovski A.

Pharmgenomics Pers Med. 2018 Nov 1;11:193-203. doi: 10.2147/PGPM. S172467. eCollection 2018. PMID:30464574

2. Efficacy of Intraperitoneal Bupivacaine on Pain Relief After Laparoscopic Cholecystectomy.

Toleska M, Kartalov A, Kuzmanovska B, Panovski M, Shosholcheva M, Dimitrovski A, Cholanchevski R, Toleska N, Zdravkovska M.

Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2018 Jul 1;39(1):123-129. doi: 10.2478/prilozi-2018-0032. PMID:30110269

3. New Surgical Technologies Could Facilitate Surgical Hemostasis in Hemophilic Patients.

Panovski MJ, Fildishevski IV, Ognjenovic LL, Dejanova-Ilijevska VI.

Open Access Maced J Med Sci. 2017 May 25;5(3):295-298. doi: 10.3889/oamjms.2017.062. eCollection 2017 Jun 15. PMID:28698745

4. Colovaginal anastomosis: A totally unacceptable surgical error.

Panovski M, Sazdovska IR, Fildisevski I, Dzambaz D, Spirov V.

Int J Surg Case Rep. 2015;7C:66-9. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.12.033. Epub 2014 Dec 31.

PMID:25590648

5. A novel germline MLH1 mutation causing Lynch Syndrome in patients from the Republic of Macedonia.

Hiljadnikova-Bajro M, Josifovski T, Panovski M, Dimovski AJ.

Croat Med J. 2012 Oct;53(5):496-501. PMID:23100212

6. Promoter length polymorphism in UGT1A1 and the risk of sporadic colorectal cancer.

Bajro MH, Josifovski T, Panovski M, Jankulovski N, Nestorovska AK, Matevska N, Petrusevska N, Dimovski AJ.

Cancer Genet. 2012 Apr;205(4):163-7. doi: 10.1016/j.cancergen.2012.01.015. PMID:22559977

7. Functional outcome and quality of life after restorative proctocolectomy and ileal pouch-anal anastomosis.

Jota G, Karadžov Z, Panovski M, Joksimović N, Kartalov A, Gelevski R, Joksimović V, Serafimoski V.

Prilozi. 2011;32(2):221-30. PMID:22286626

8. Preservation of the vegetative pelvic nerves and local reccurence in the operative treatment of rectal cancer.

Jota GJ, Karadzov Z, Panovski M, Vasilevski V, Serafimoski V.

Prilozi. 2006 Dec;27(2):49-58.PMID:17211291

9. TbetaR-I(6A) polymorphism is not a tumor susceptibility allele in Macedonian colorectal cancer patients. Correspondence re: B. Pasche et al. Type I TbetaR-I(6A) Is a Candidate Tumor Susceptibility Allele. Cancer Res., 58: 2727-2732, 1998.

Stefanovska AM, Efremov GD, Dimovski AJ, Jasar D, Zografski G, Josifovski T, Panovski M, Jankova R, Spiroski M.

Cancer Res. 2001 Nov 15;61(22):8351-2. PMID:11719470

Интернет врски за објавени видеа на операции на WebSurg

 1. Milcho Panovski, Ivano Roso, Igor Fildishevski. Laparoscopic treatment of parastomal hernia and concomitant midline incisional hernia. Web Surg Jul 2015 https://www.websurg.com/MEDIA/?noheader=1&doi=vd01en4523
 2. Milcho Panovski, Igor Fildishevski, Ivano Roso,. Laparoscopic treatment of complex incisional hernia Web Surg Jul 2015 . https://www.websurg.com/MEDIA/?noheader=1&doi=vd01en4522

Печатени книги

1. Милчо Пановски „Електрохирургија“, Табернаклул 2013, Скопје, Р Македонија ISBN 978-608-210-309-9