Надица Божиновска - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Надица Божиновска

Специјалист по ендокринологија

Место на раѓање:

E-mail:

nadica.bozhinovska@zmc.mk

2019
Положен Специјалистички стручен испит и стекнување со лиценца за Специјалист по ендокринологија

2019
Специјализација по ендокринологија (титула – специјалист ендокринолог), на Универзитетска Клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни болести, Скопје, Македонија

2013
Диплома за познавање на германски јазик, ниво Б2, издадена од приватно училиште во Скопје, Македонија

2012
Положен државен испит и стекнување со лиценца за општ лекар

2012
Завршен Медицински факултет, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија (стекната титула за доктор на општа медицина), со просечна оценка 9,18

2006
Завршено средно училиште ДСУ „Раде Јовчевски -Корчагин“, со просечна оценка 5,00

2004
Диплома за познавање на англиски јазик, издадена од Универзитет Кембриџ – интернационални испитувања

2020 – во тек
Специјалист по ендокринологија во Zan Mitrev Clinic

2016 – 2020
Помлад секретар на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

2015-2019
Специјализант по ендокринологија, на Универзитетска Клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни болести, Скопје, Македонија

Положен курс на тема „Дијабетес“, во период 25.02 – 03.03.2018 година, Салзбург, Австрија, во организација на Американско Австриска Фондација

Постдипломски курс „Zdenko Škrabalo“ на тема клинички дијабетес и компликации, фебруари, во организација на Европска асоцијација за изучување на дијабетесот, 2017-та година, Загреб, Хрватска

 

Постдипломски курс на тема клинички дијабетес и компликации во организација на Европска асоцијација за изучување на дијабетесот, ноември, 2017-та година, Скопје, Македонија

 

Постдипломски курс „Дијабетес и исхрана“, мај, 2015-та година, Охрид, Македонија, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија

Превенција, дијагноза, класификација и третман на дијабетес

Советување за исхрана кај пациенти со дијабетес

Советување и титрација на терапија кај пациенти со дијабетес

Дијагноза и третман на предијабетес

Дијагноза и третман на болести на тироидната жлезда

Ултрасонографија на тироидната жлезда

Дијагноза и третман на болести на паратироидните жлезди

Дијагноза и третман на остеопороза

Дијагноза и третман на остеопенија

Дијагноза и третман на полицистичен оваријален синдром

Дијагноза и третман на хормонски нарушувања на хипофизата

Дијагноза и третман на ниско ниво на тестостерон кај мажи

Дијагноза и третман на предвремена менопауза кај жени

Дијагноза, класификација и третман на хипогонадизам (репродуктивна ендокринологија)

Дијагноза и третман на хормонски нарушувања на надбубрежната жлезда

Хормонска евалуација кај обезни лица

Дијагноза и третман на инсулинска резистенција

Дијагноза и третман на инсипиден дијабетес

 1. Importance of genetic testing for GCK MODY: A clinical case of a  mistreated patient
  ICT Innovations 2018, Web proceedings ISSN 1857-7288, pp 223-232
 2. Corrélation entre les scores de risques d’ulcération du pied chez les diabétiques et la maladie rénale chronique. Néphrologie & Thérapeutique. 13. 398-399. 10.1016/j.nephro.2017.08.308.
 3. Subclinical and overt hypothyroidism in pregnancy adverse neonatal outcomes
  Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2018, 10-13 May 2018, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 131-132
 4. Classification of patients with adult growth hormone deficiency (AGHD) according to the analysis of IGF-1
  Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2018, 10-13 May 2018, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 110-111
 5. Hypogonadotropic hypogonadism in non-secretory pituitary adenomas
  Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2018, 10-13 May 2018, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 150-151
 6. Case report: hypothyroid cardiac tamponade
  Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2018, 10-13 May 2018, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 120-121
 7. Review of adult patients with central hypothyroidism
  Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2018, 10-13 May 2018, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 121-122
 8. Effects of Structured Diabetes education Program on diabetes knowledge and metabolic control in insulin treated patients from Republic of Macedonia
  Endocr oncol metab 2017 Mar; 3(1):4-13.
  DOI:10.21040/eom/2017.3.1.1
 9. Pathological basal ganglia calcification in isolated idiopathic hupoparathyroidism: a case report
  Endocrine Abstracts. 10.1530/endoabs.49.EP285
 10. Patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy have higher risk for foot ulceration.
  Endocr oncol metab 2017 Mar; 3(1):25-31.
  DOI:10.21040/eom/2017.3.1.4
 11. Case report: A young girl with partial pan hypopituitarism – differential diagnosis of hyphophysitis.
  Macedonian Journal of ophthalmology. 2017 Vol. 4. ISSN 1857-9523. UDK617.7
 12. The impact of change on acquired knowledge in diabetes education on the sustainable glycemic control in patients with diabetes mellitus
  4th Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2014, 01-04 Oct 2014, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 55-56
 13. The signification of SDS PAG electrophoresis as a diagnostic method in evaluating the nephrological complications in patients with diabetes mellitus
  4th Macedonian congress of Endocrinology, Diabetes and Metabolic disorders with International participation, 2014, 01-04 Oct 2014, Ohrid, North Macedonia
  Abstract book, pp 44-45

Англиски
Германски
Српски